Category Archives: Uncategorized

 • 0

MAIL 2 MED SVAR

Category : Uncategorized

Spørgsmål 1:

Kan du mærke en forskel i det faglige niveau efter folkeskolereformen, positiv/negativ?

Jeg synes, at der gennem de sidste fem-ti år har været en stigning i det niveau, som det forventes, at eleverne skal opnå i folkeskolen. kravene er simpelthen blevet højere. Jeg tror, at folkeskolereformen har været et forsøg på at imødegå dette. Jeg mener dog ikke, at reformen i sig selv har løftet elevernes læring og faglige niveau. Helt personligt er jeg sikker på, at jeg ville nå de samme resultater med mine elever også uden reformen – og måske på en mindre presset måde.

Jeg tror, at det høje niveau betyder, at flere elever (dygtige og mindre dygtige), føler sig pressede og stressede. Man skal hele tiden været til 12, og er en fiasko, hvis man får et 7-tal. Er ens karakterer konsekvent lave, vil man, som systemet er nu, være dømt ret meget ude af det fine selskab.

Spørgsmål 2:

Undersøgelser viser at flere og flere elever går ned med stress og diagnoser, tror du det er følge af længere skoledage? (hvad kunne andre årsager være)

Jeg tror, at de lange skoledage, kan være med til at øge skoletræthed hos nogle. Særligt i 7. og 8.klasse, kan det være meget begrænset, hvor stort et udbytte, som eleverne får ud af den sidste time. De er trætte! Og der er lukket for læring. Timen kan tendere ren opbevaring.

Jeg tror ikke, at de lange dage nødvendigvis giver stress – men måske mere skolelede.

Andre årsager: se spg. 1

Spørgsmål 3:

Har skolen siden 2013 opnået målet angående bevægelse i undervisningen?

Nej – ikke hos alle (incl. mig selv). Nogle kollegaer er superdygtige til at få bevægelse med i undervisningen. Jeg tror, at i er en del i overbygningen, for hvem det ikke er muligt/overskueligt, at inddrage bevægelse som andet en “luftepauser” – ikke som en måde at lære på.

Spørgsmål 4:

Fra de børn der har været skoletrætte eller oplevet skolevægring, hvad har man så oplevet fra deres forældres side? Hvad har deres reaktion været?

Skolereformen er kun en del af billedet, når vi har elever med skolevægring. Der kan være rigtig mange andre faktorer også. Men klart, at elever, som har meget store udfordringer i livet, ikke kan overskue 7 timers læring. Det tror jeg bliver helt uoverskueligt for dem. Måske kortere dage, ville være nemmere at komme igennem.

Min personlige oplevelse med forældre til elever som ikke kommer i skole, er mest, at forældrene godt ved, at skolen forsøger at gøre hvad den kan inden for de givne rammer.

Spørgsmål 5:

Hvis du skulle ændre en ting på skolereformen, hvad ville det være?

Åhhh – det er jo et sprængfarligt spørgsmål… jeg kæder personligt reformen sammen med lærernes arbejdstid. So here we go: giv lærerne/skolen dens autonomi tilbage. Dvs. ikke så meget topstyring. Lad lærerne være meget mere med til at definere, hvorledes skolens liv skal indrettes. Forkort den ugentlige skoletid med f.eks tre timer. Lad det være muligt, at nogle af lærernes nuværende timer kan bruges til dobbeltlærerdækning fra f.eks kl.13-14, og lad eleverne slippe for den sidste time.

Spørgsmål 6:

Hvad mener du, skal skolen have kortere eller længere skoledage?

Kortere – men ikke nødvendigvis meget. Sæt f.eks overbygningens timetal ned til 32 timer om ugen.

Spørgsmål 7:

Hvor ligger du ansvaret mener? Hos politikerne på Christiansborg, hos skoleledelsen eller i hjemmet hos forældrene?

Ansvaret ligger på Christiansborg hos nogle politikere, som tænker skole, som en læringsanstalt, hvor der hele tiden skal optimeres. Nej! Det er levende skønne forskellige unger, som også bare skal være børn. Giv plads til at drømme, fejle og være kritisk! Politikerne skal give skolen fred. Ikke flere reformer, konsulenter og smarte optimeringsideer. Dette gælder både på lands- og kommuneplan.

Ansvaret ligger også hos forældre, som jo sætter deres kryds hvert fjerde. De kan jo råbe højt med både deres kryds på stemmesedlen, men også i det daglige med kontakt til lokale politikere.

Ansvaret ligge rogså hos skoleledelsen, som har fået en helt anden kasket på efter skolereformen. Skoleledelsen skal passe på ikke bare at blive politikernes skødehund, men også huske at værne om det gode, som deres personale allerede kan.

PS: Jeg ELSKER mit arbejde. I tyve år er jeg mødt op på Engskolevej 1, fordi jeg mødes at de skønneste unger og de bedste kollegaer. Kun EN gang i de sidste tyve år, har jeg seriøst overvejet at skifte job. Det var da skolereformen trådte i kraft. Da syntes jeg, at man gjorde vold på den folkeskole, som jeg holder af. Og jeg følte at jeg blev degraderet fra at have et kald til at blive almindelig lønarbejder. Min autonomi ble taget fra mig, og der var ikke længere højt til loftet. heldigvis blev jeg hængende, og fandt min plads og min autonomi i den nye skoleverden.

Skriv endelig, hvis I vil vide mere… 😉

God weekend!

Tine


 • 0

MAIL 1 MED SVAR FRA REKTOR

Category : Uncategorized

Interview

Spørgsmål 1:

 

Kan du mærke en forskel i det faglige niveau efter folkeskolereformen, positiv/negativ?

                          Der er kommet et større fokus på elevernes læring og lærere/pædagoger skal have viden om, hvilken effekt undervisningen har. Før reformen talte man på skolen meget om god undervisning og mindre om læring. Selvom det naturligvis hele tiden har været omdrejningspunktet. Med reformen er der kommet et styrket fokus på at følge elevens læring tæt og variere undervisningen, så man kan lære på mange forskellige måder, motiveres og få feedback på sin læreproces. Men der er et stykke vej fra de gode tanker til den hverdag alle vores elever møder i skolen. Det er et langt træk.

 

Spørgsmål 2:

 

Undersøgelser viser at flere og flere elever går ned med stress og diagnoser, tror du det er følge af længere skoledage? (hvad kunne andre årsager være)

 

                          Nej, det tror jeg ikke i sig selv, at det er, men fortællingen om lange skoledage kan jo være opslidende i sig selv og påvirke den enkeltes lyst og motivation negativt. Hvis skoledagen er varieret og veksler mellem fordybelse i opgaver, projekter, samarbejde i grupper etc., og eleven kan se den større mening med uddannelse og læring, så tror jeg ikke, at længden af skoledagen er afgørende. Danske skoleelever DSE har også selv været ude og pege på, at det ikke er længden, men kvaliteten af dagen, der er afgørende for motivation og trivsel.

 

Spørgsmål 3:

 

Mener du at skolereformen fra 2013 gik galt angående fx idræt eller motion i undervisningen, og det med at bringe bevægelse i undervisningen? 

 

                          Nej, jeg mener, at der bør være meget mere af det i løbet af skoledagen. De gik galt med de 45 minutter. Det er ikke et måltal, der svarer til virkeligheden i skolen og det bliver noget underligt noget at arbejde med.

 

Spørgsmål 4:

 

Fra de børn der har været skoletrætte eller oplevet skolevægring, hvad har man så oplevet fra deres forældres side? Hvad har deres reaktion været?

 

                          Forældre til børn, der ikke kan komme i skole af forskellige årsager, er utrolig kede af det og meget frustrerede. De er i tvivl om, hvor meget, de kan presse deres barn til at komme afsted, lave lektier/følge op hjemme etc. Og jeg må sige, at de får meget dårlig vejledning fra de professionelle omkring dem (skole, psykolog, PPR), fordi alle er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Mange gange har barnet været til egen læge og til privat psykolog, som anbefaler at barnet forkorter sin skoledag eller bliver hjemmeundervist i en periode, men det er så svært, at få barnet tilbage i skole igen. Derfor er vi her hos os meget optagede af at finde andre løsninger. Fx har vi en specialpædagog som mødes hver morgen i 60 minutter med en pige, der ikke vil i skole. De mødes her på skolen, når undervisningen er gået i gang, da hun ikke kan være i klassen med de andre. Men vi insisterer på, at hun kommer den time hver dag og langsomt trapper op. I næste uge skal en kammerat fra klassen være med i de 60 minutter, så hun langsomt kommer tilbage i fællesskabet. Men vi har også et par børn på skolen, der har depression og angst, og som vi lige nu hjemmeunderviser. Det er en længere proces, at få dem tilbage i skole, da de er syge.

 

Spørgsmål 5:

 

Hvis du skulle ændre en ting på skolereformen, hvad ville det være?

 

                          Hvis alle intentionerne i reformen kunne blive opfyldt, så kunne vi lave rigtig god skole for alle børn. Men sådan er virkeligheden ikke. Folkeskolen er en gammel, træg institution med en stærk kultur med fag, timer, lektier, karakterer etc., som man ikke lige ændrer på. Så man vil for meget og det stritter i forskellige retninger.

 

Spørgsmål 6:

 

Hvad mener du, skal skolen have kortere eller længere skoledage?

 

                          Jeg mener slet ikke, at længden er afgørende. Se svaret ovenfor.

 

Spørgsmål 7:

 

Hvor ligger du ansvaret mener? Hos politikerne på Christiansborg, hos skoleledelsen eller i hjemmet hos forældrene?

 

                          Hvis problemstillingen er, at noget tyder på, at flere børn bliver skoletrætte og udvikler decideret skolevægring (tror ikke, det er en diagnose, men mere noget man siger), så tror jeg der er to centrale ting på spil:

1)     En stigende tendens til fokus på ’det perfekte’, præstationer, karakterer, uddannelsesloft og lignende i samfundet generelt, forældre, politikere, sociale medier etc.

2)     En generation af børn og forældre, som famler. Jeg møder ofte, hos de forældre som jeg har møder med ifm. børn, der ikke vil i skole, at forældrene ikke er vant til at stille krav, sige ’nu bliver det sådan og jeg bestemmer, fordi jeg ved, at det er godt for dig’ og lignende og så den hverdag børnene har i skolen og skolens forventninger og krav til barnet om at løse opgaver, fordybe sig, blive dygtig og knokle med det, der er svært. Det er et dilemma.

 


 • 0

5 hurtige om skoletræthed

Category : Uncategorized


Billedresultat for de gule veste

Jeg er absolut enig at vi skal handle, og få løst miljø problemet, men det skal ikke koste for meget. Ikke kun penge fra staten, men den enkelte borger. Fik at vide vi skulle perspektivere, så vi tager et smut til Frankrig.

Jeg er absolut enig at vi skal handle, og få løst miljø problemet, men det skal ikke koste for meget. Ikke kun penge fra staten, men den enkelte borger. Fik at vide vi skulle perspektivere, så vi tager et smut til Frankrig.

Som i nok har hørt, er Macron ikke den mest populære mand i Frankrig, på grund af hans aggressive gang til miljøproblem.

De utilfredse bilister er især fortørnede over, at Macron fra næste år har varslet en klimaskat på diesel. Diesel er nemlig det brændstof, som de fleste biler i Frankrig kører på.

– Jeg misbruger ikke min bil. Når jeg kan gå, så går jeg. Men det er helt nødvendigt at have en bil her, siger en mand fra Arièges i det sydvestlige Frankrig.

Prisen på diesel er steget med 23 procent over de seneste 12 måneder til et gennemsnit på 1,32 euro per liter (9,85 kroner).

Præsident Macron vil pålægge en yderligere stigning på 6,5 cent per liter diesel ( cirka 43 øre) fra 1. januar 2019.

Denne afgift rammer folk, som har brug for bilen. Den fjerner nærmest folks chance for et job, da mange i Frankrig pendler. De mange kritikere siger også, at Macrons regering ikke kun rammer folk på pengepungen, men også mangler en klar vision for, hvordan man omstiller Frankrig til grønnere energiformer.


 • 0

Problemformulering

Category : Uncategorized

H

Problemstilling

Hvordan undgår vi at tabe elever i skolesystemet som samfund

Problemformulering

Rigtig mange børn bliver skoletrætte for tidligt. Vores problem er at de bliver tabt i systemet, eller i klasselokalet. Vi risikere at skabe et samfund, hvor flere og flere elever aldrig bliver færdig med en uddannelse. Det er et kæmpe problem for det danske samfund.

Hvordan undgår vi at tabe elever i skolesystemet som samfund? • 0

Interview med Lærer 2

Category : Uncategorized

De voksne går rundt og har nok at bekymre sig om, og selvom vi ønsker det, kan de voksne ikke fikse alt.

Hvis ikke de gør noget hvem skal så. Det skal vi, de voksne har skubbet problemet ned på os børn, med vores unge og friske hjerner.

Om 20-30 år er det vores generation der styrer Danmark og verden.

Men om 20-30 år er problemet ikke aktuelt mere, for på det tidspunkt er vi gået over stregen, og der vil ikke være håb tilbage. Det er derfor vores ansvar at fikse problemet mens vi kan.

Det er derfor vi har valgt at arbejde med mål nummer 11, bæredygtighed i byer.


 • 0

Fifa 17

Category : Uncategorized

download (2)

Fifa 17 er det ny spil i Fifa serien

Igen er endnu et Fifa kommet ud, og denne gang er det Fifa 17. Kravene har været store, men de lever også godt op til dem. Der er den nye feature Rejsen også kaldt ”The Journey” og som vi alle håbede på, er der kommet nye kort i ultimate team.
Rejsen

I Fifa 17 er det nyeste REJSEN, hvor man spiller som det unge talent Alex Hunter. Man spiller sig op og ender med at blive professionel og spille for det engelske landshold. Man vælger selv i starten hvilket hold man vil spille for. Man starter som barn i en pokal finale. Som ung kommer du til prøvetræning.

Herfra vælger du en klub og starter din karriere som ung fodboldspiller. Det er en meget sjovt at prøve udviklingen som barn til professionel fodboldspiller.

Karriere

Hvis der er en ting som EA har forbedret er det karriere. I år for du den fulde oplevelse som træner i en storklub. Der er økonomiske krav, krav til hvordan du klarer dig i udlandet og så videre. Kravene er større eller mindre alt efter hvor storklubben er.

I år er der 11 detaljerede træner avatars du kan vælge i mellem. For med Frostbite i samarbejde bliver trænerne vækket til live på sidelinjen. Du kan også i karriere tjene penge på trøjesalg og du kan styre det økonomiske i en klub.

Der vil også blive målt på ungdomsudviklingen i klubben. Hvis du ikke lever op til klubbens forventninger er chancen for fyring større.

Tips og tricks
Et godt skill: Fake shot
Hvad gør: Fake shot? Du lader som om du spiller den.
Hvordan laver man fake shot?
Sådan: Cirkel og bagefter Kryds

Bedste Fifa Ultimate Team spiller: Huge Gorrila

Vidste Du at: August Rosenmeier vandt Verdens Mester skabet i Fifa i 2014.


 • 0

Robocraft

Category : Uncategorized

Robocraft billede

Robocraft er et gratis spil på steam hvor du skal bygge din egen robot og flyve eller køre med den.

Du kan spille mange forskelige baner. F.eks: Battle Arena, The Pit, Team Deathmatch er meget mere. Hver gang du stiger i level for du en nu ting. Du kan få trusters, vinger elle noget helt tredje. Din robot stiger også i rang sår den bliver bedre.

Der er mange forskelige kanoner og meget mere. F.eks: Du starter med en tier 1, sår du er i et højere level for du tier 2 kanoner. Du kan også få mange forskelige hjul/laveheder. Navnene er forskelige på kanonerne. Plasma kanoner, SMG, Rail gun. (Husk at du kan købe forskelige ting får dine blå coins. Eller for rigtige penge)

Hvordan henter du spillet?

 1. Du går ind på steam
 2. Søger på Robocraft
 3. Henter spillet

Og sårdan får du spillet.

 

Ordbog

The Pit = En gamemode hvor du skal dræbe hindanden. For at vinde skal du få 20 kills.

Battle Arena = En anden gamemode hvor du kommer på forskelige hold og skal smadre de andres base, og dræbe folk.

Tema Deathmatch = Lidt ligesom battle arena, her skal kun dræbe. Dør du, er du død.

Tier = Et andet navn for level, for dine ting.

Trusters = Raketmotor

 

Link til Robocraft’s hjemmeside:    Link til steam:

Robocraft.com                                    Steam.com


 • 0

MadCadz Cyborg® V1 Fight Stick

Category : Uncategorized

noget

MadCadz Cyborg® V1 Fight  Stick er et af MadCadz næsten nyeste joystick’s man kan få.

Joysticket kan købes på: Mad  eller:  Joysticket er lavet af: aluminium, plastik L.E.D lys, (ved det ikke helt men er sikker på det) og jern. Den har fået gode anmeldelser mange steder og kan klart anbefales til alle der elske fly simulator.

Du kan finde et godt fly simulator spil vids du skriver det her. Selve joysticket er ikke sår stort men vejer rimeligt meget. Joysticket koster nogen steder 225 kr. Joysticket er ikke særlig stort, og er derfor kan man meget nemt tage det med et andet sted hen.

Den har fået rigtige godt anmeldelser mange steder, og er derfor et okay valg at købe.


 • 0

Simcity med tue og jeppe. Jeppe laver musik

Category : Uncategorized

I der ude ved at Mig og tue spiller minecraft med Tue og Jeppe, minecraft med Tue og Jeppe fly VS. tog MEN nu vil vi også spille nået anede. Vi vil spille Simcity hvor jeg vil spille musik. Af Jeppe Krog-Andersen.


 • 0

Tips til at bygge et slot af træ.

Category : Uncategorized

nyt slot
Her kan man se hvordan man kan bygge et stort hus af træ.

“Read More”